Ecce Homo - geschreven door  Bart Verreijt  op 2008 over: 

 Johannes 19,5 

Labels: in het aangezicht van het kruis, van het lijden, zijn we sprakeloos,...Het kruis vanJezus kan nooit een excuus zijn voor ons,..
Goede Vrijdag draagt met recht die naam...; ..in lijdende mensen God aan het licht komt, want in Jezus laat hij zich kennen als hun lotgenoot, een God die meegaat en meelijdt; .. in het beeld van de lijdende mens Jezus, aan het licht komt dat ook wij tot in al onze vezels van doen hebben met het kwaad, telkens opnieuw.., ..wer weten dat schuld bestaat, mislukking, verloochening, troosteloosheid, kwade opzet, vertwijfeling en zelfs de dood. Zaken waar we dikwijls liever aan voorbij gaan...

 

**********

Hier binnenkort meer!