Christus en de vreemdelingen - preek van Ds. W. Harinck op 25-11-2015 over

  Mattheüs 25, 35 en 36 

Labels: de vreemdelingen in de Bijbel: Adam, Abraham... Jezus..; al weken aan een stuk bereiken ons de berichten over vluchtelingen;
... hier in het westen hebben we onze eigen problemen met dat vreemde...; Wat is de Bijbel actueel!...de discipelen vragen: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? ..."  De Heere Jezus geeft hier in de gelijkenissen van Mattheüs 25 geen totaalbeeld van het laatste oordeel.....
dat hartelijke welkom;.... daden van liefde aan de minste van Zijn broeders; ...We zijn liefhebbers van onszelf, pure egoïsten, zonder God, zonder Christus.... Alle papieren moeten op tafel.

 

*************

Hier binnenkort meer