‘vissers van mensen’ - preek doopviering van A. Minnema, Ypenburg op  4.12.2022  over

 Matteüs 4: 12-22

Labels: feestelijke doopviering ;'vissers van mensen’ - kan een vervelend beeld oproepen; 
Jezus heeft geen kerk gesticht, maar wel vanaf het begin gemeenschap gezocht, samen zijn...
Iedereen heeft mensen om zich heen nodig...netwerken, verbondenheid met elkaar...Een
schrikbarend hoog aantal mensen,, heeft last van depressieve gevoelens, psychische problemen.
... ook wij worden geroepen om in zijn naam die verbondenheid met elkaar te zoeken.

 

**********

Hier binnenkort meer