Een onhandelbaar geslacht   -  preek van Ds. D. Rietdijk  op 26-1-2023 over

 Mattheüs 11 : 16 - 19 

Labels: 1. Een vergelijking.- Johannes - Jezus; Een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen word?; ... iemand in zachte klederen? -  een profeet? een beeld van kinderen op een markt; 2. Een dubbele afkeuring: prediking van Johannes kwam als een ‘rouwbe­richt’ ...Jezus was heel anders dan Johan­nes; Van Jezus wil men niet weten: ‘Hij is een vriend van tollenaren en zondaren.’...3. Een reddende wijsheid.-  ‘De Wijsheid’, Wie is dat? .."Maar toen die Wijsheid werd geopen­baard in ons leven, toen werden we dwazen voor God." .. er zijn maar twee dingen mogelijk: of u rechtvaardigt uzelf, of u rechtvaardigt God...we moeten nog veel leren en nog veel meer afleren...

**********

Hier binnenkort meer!