De Messias ontsluierd - preek op  2009 over

 Markus 8,27-35

Labels: het grote keerpunt in Jezus' leven...; .. de vraag: wie is toch die Jezus van Nazareth; Petrus: "Gij zijt de Christus";
...  Hieraan koppelde Jezus aanstonds met grote stelligheid de melding dat de Mensenzoon veel zal moeten lijden...e vreugde
de Messias gevonden te hebben, .. werd plots doorkruist met de voorspelling van het mysterie van lijden en dood. ..
Petrus kon dat niet aan...Jezus sprak niet over een elite maar over iedereen: "Als ‘iemand' Mij wil volgen...". Dat zijn ook wij.

********

Hier binnenkort meer