Begin 2023 is deze website operationeel geworden. Nu begint het werk om op internet te zoeken naar teksten, waarnaar een link kan worden gemaakt vanuit de afzonderlijke trefwoorden. Bovendien zou in een paar woorden moeten worden aangegeven wat men specifiek van Jezus kan leren en wat de tekst zo de moeite waard maakt om deze te lezen of te beluisteren. Behalve dat, dient aan de auteur van de tekst te worden gevraagd of hij/zij akkoord gaat met de link.

Als emeritus predikant ben ik hiermee tot nu toe alleen bezig, maar ik heb aan christelijke kringen en gemeenschappen hier in Berlijn-Marzahn en daarbuiten over dit project verteld en ik hoop andere werknemers en assistenten voor dit project te vinden wanneer er iets zichtbaars beschikbaar is .

Op deze website kan iedereen meedoen door mij aanwijzingen, tips of links te sturen over preken of overdenkingen die bijzonder geschikt zijn voor het doel van deze website…

…omdat daarin een tekst uit de vier bijbelse evangeliën uitgelegd wordt,

…omdat Jezus en zijn woorden in het middelpunt van de overdenking staan

…omdat duidelijk wordt wat deze bijbeltekst vandaag voor mij persoonlijk kan betekenen,

…omdat er geen denominatie/kerk/gemeente in wordt geprezen of bekritiseerd, en worden er ook geen andere groepen mensen in het algemeen beoordeeld en/of afgekeurd.

… en zo de blik van de lezer/luisteraar gericht is op z’n eigen persoonlijke leven.

 

Verdere samenwerking is mogelijk en wenselijk, bijvoorbeeld:

- door mij te wijzen op type- of spelfouten of suggesties te doen voor een meer begrijpelijke manier van uitdrukken;

- door mij op de hoogte te stellen van evenementen en initiatieven die plaatsvinden in de jaren 2030 - 2033;

- door deze website bekend te maken en aan te bevelen;

- door deze website in eigen regie in een andere taal te ontwerpen en hiervoor een apart netwerk op te bouwen. De ontwerper van deze pagina geeft hiervoor instructies. Om die reden is deze pagina zo eenvoudig mogelijk en zonder opmaak ontworpen;

- aan christenen van andere nationaliteiten of met een zeer goede aanvullende talenkennis wordt gevraagd of zij een dergelijke website willen ontwerpen en er verantwoordelijk voor zijn;

- door teksten van deze website in andere talen te vertalen, zodat er al voorwerk wordt verricht voor toekomstige websites

Ik verheug mij op uw medewerking! Hopelijk kunnen wij de komende 10 jaar samen vormgeven aan dit netwerk van mensen over de hele wereld die Jezus willen eren en van hem willen leren.

Katharina Dang uit Berlijn-Marzahn

Auteurs van de teksten hierop of op een website waarnaar hier wordt verwezen: