Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede - preek van Ds. J. IJsselstein  op 9 maart 2023 over·

 Mattheüs 26:36-39

Labels: een verlanglijstje maken; Paulus;  Heere Jezus in de hof van Gethsémané; waar bidt de Heere?
a. In het verborgen, zonder iemand erbij...; In grote nood, begint Hij Zijn gebed met een ontroerend: Mijn Vader…; in gewillige onderwerping...; ....diep voor Hem buigen en alles in Zijn handen geven; ...Onze verlanglijstjes, waar leiden die toe? ...En Zijn gebed wordt verhoord...Zo bidden geeft stille rust.

 

********

Jezus bidt om eenheid- preek van ds. S. Ypma, Westerkerk, op 15 juni 2014 over

    Johannes 17: 14-26 

Labels: Jezus zit te tafelen ..met zijn leerlingen. En dat tafelen mondt uit op een heel lang gesprek van Jezus met zijn Vader....
Anne Frank, Viktor Frankl;   hogepriesterlijke gebed Jezu; . Hij doet dat in een tijd van spanningen die mensen uit elkaar drijven:.. Eenheid is iets anders dan uniformiteit...Jezus onder ons gebracht, zit de minste vooraan en de belangrijkste in de marge. ..Jezus bidt
voor ons.

********

Hier binnenkort meer