De verzoeking in de woestijn - preek van  ds. J. IJsselstein over

 Lukas 4:1-13 

Labels: hoe de duivel de Heere Jezus en ons probeert te verleiden tot zonde; .. indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot...; 
het antwoord van de Heere Jezus..: " Er is geschreven..."  ... Gods kinderen kunnen in vergelijkbare omstandigheden
in verzoeking gebracht worden,... Het eerste gevaar is, dat het op het eerste gezicht helemaal geen verzoeking lijkt....
Als de duivel ons tot zonde wil verleiden, laat hij ons vaak eerst iets zien.....  de duivel ons voorhoudt: de kroon, zonder kruis;

 

********

Hier binnenkort meer