Jezus - verlaten door God   - Ds. A.T. Vergunst op 4-5-2017 over

 Mattheüs 27 : 45 - 46 

Labels:   de laatste woorden van een stervende zijn vaak belangrijk; alle zeven kruiswoorden van Jezus zijn rijke mijnen van waarheid;..van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe;..Jezus riep met een grote stem, zeggende: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" - drie uren van duisternis; Jezus ervoer hier de werkelijkheid van de hel; .. Jezus ervoer wat Gods toorn is: Gods toorn is de verwijdering van God, de verberging van Zijn liefde...Hoor je Gods stem?... al de zonden van Zijn Kerk ...

 

**********

Hier binnenkort meer!