Penning weduwe in schatkist / Geteld of gewogen? - preek van Ds. J. IJsselstein over


Markus 12:41-44


Labels: Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; vele rijken wierpen veel daarin;
een arme weduwe, die twee kleine penningen; Jezus: deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen;  ...
Wij hebben drie collectezakken... Je gaat natuurlijk niet eerst de centen tellen.... Je kan wel denken ‘het maakt de Heere niet uit wat ik geef’, maar dat is niet zo...

********

Hier binnenkort meer