Ben ik het, Heere? - preek van  Ds. J. IJsselstein - over

 Mattheüs 26:22

Labels:  een voorbereidingspreek voor het te houden Heilig Avondmaal, een persoonlijke oproep tot zelfonderzoek. 1. Het gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen; 2. Het gesprek tussen Jezus en Judas; - mannen, die nog zo blind zijn in hemels wegen; ...deze vraag nu vanmorgen en in de komende week aan uzelf te stellen: Ben ik het, Heere?...Een huichelaar koestert in stille rust de tevredenheid van zijn hart en zegt: ‘Kijk, Heere, wat ik allemaal
bezit!’...De oprechte heeft het niet druk met het beoordelen van anderen, maar wel met het onderzoeken van zijn eigen hart.

 

********

Hier binnenkort meer