De preken van deze talen zijn hier gelinkt
- momenteel met uitzondering van de Spaanse website

 

Hoofdstuk 1

 


Hoofdstuk 2

 


Hoofdstuk 3

13-17: Chinese – door hem als de Zoon van God

 


Hoofdstuk 4

12-17: Vietnamees - door hem als prediker

12-22: Nederlands – door hem die er is voor iedereen

 


Hoofdstuk 5

  1-4: Hongaars - door hem als prediker

 1-10: Duits - door hem die niemand uitsluit

1-10: Nederlands - door hem als prediker

1-12: Vietnamees - door hem als prediker

3-10: Pools - door hem als prediker

    13: Engels - door hem als prediker

   13: Chinese - als therapeut

13-16: Frans - door hem als prediker

17-20: Hongaars - door hem als wetgever

20-26: Duits = Engels = Pools = Frans = Portugees - door hem als wetgever

25-26: Hongaars - door hem als prediker

21-26: Chinese + Hongaars -  als Pazifist

    30:  Portugees - als therapeut

31-32: Chinese - door hem als wetgever

38-42: Portugees - als therapeut

38-48: Duits + Duits - Vietnamees + EngelsEngels + Nederlands  + Frans + Vietnamees- als Pazifist

38-48: Engels - door hem als prediker

38-42: Pools - als therapeut

43-48: Portugees - als Pazifist

 


Hoofdstuk 6

  1-4: Vietnamees - door hem in het omgaan met geld

 1- 5: Engels - door hem als bidder

1 (-18): Engels - door hem als wetgever

 5-13: Portugees - door hem als bidder

 7-13: Duits + Duits - door hem als bidder

9-13: Russisch - door hem als bidder

14-21: Russisch - door hem als wetgever

24-34: Engels - als therapeut

 


Hoofdstuk 7

 


Hoofdstuk 8

3: Nederlands - als arts

5-13:  Duits - als arts

28-34: Russisch - als arts

 


Hoofdstuk 9

 1 - 8: Engels - door hem als mens(enzoon)

 1-8: Hongaars: - als arts

 1- 8: Duits + Hongaars - als arts

 1- 8: Engels - door hem die zonden en schuld vergeeft

 2-4: Vietnamees – door hem als de Zoon van God

9-10: Hongaars - door hem die niemand uitsluit

10-13: Engels + Engels door hem die niemand uitsluit

27-31: Duits = Frans   - van hem als de zoon van David

27-31: Vietnamees - als arts

27-34: Vietnamees: van hem als de zoon van David

9,35-10,10 - Duits – door hem die er is voor iedereen

 


Hoofdstuk 10 - Duits - door hem als de Zoon van God

9,35-10,10 - Duits - door hem die er is voor iedereen

13-16 - Chinese – door hem die er is voor iedereen

    24: Russisch - als Pazifist 

34-39: Duits - door hem als beklaagde

 

 


Hoofdstuk 11

16-19 - Nederlands - door hem als mens(enzoon)

16-19: Duits = Vietnamees - door hem als beklaagde

25-30 - Duits – door hem die er is voor iedereen

25-30 - Nederlands - als therapeut

27-30: Vietnamees - door hem die er is voor iedereen

28-30: Vietnamees - door hem als prediker

 


Hoofdstuk 12

38-42: Duits - als veroordeelde

38-50: Engels - door hem in debat met theologen

 


Hoofdstuk 13

13.16 - Duits + Frans - als therapeut

24-30. 36-43: Engels - als een zwerver

 27: Nederlands - als een zwerver


Hoofdstuk 14

13-21: Russisch - als een zwerver

 


Hoofdstuk 15

  1-9: Hongaars - door hem in debat met theologen

 7 - 8: Russisch - door hem in debat met theologen

15-20: Hongaars - als therapeut

21-28: Duits + Nederlands + Russisch - van hem als de zoon van David

29-32: Hongaars - als veroordeelde

 


Hoofdstuk 16

  1- 4: Vietnamees - door hem in debat met theologen

15-16: Hongaars - door hem als Christus

21-23: Duits - door hem als de Zoon van God

21-28: Engels - als een zwerver

 


Hoofdstuk 17

10-13: Vietnamees - door hem als mens(enzoon)

 


Hoofdstuk 18

1-5: Portugees - als therapeut

1-5.10-14: Engels - als therapeut

20 - Duits + Frans - door hem die uit de dood is opgestaan

 21-35: Engels - door hem als wetgever


Hoofdstuk 19

16-22: Hongaars - als therapeut

16-30: Engels - door hem in het omgaan met geld

23-26: Engels - door hem die niemand uitsluit

30-20,16: Chinese - door hem in het omgaan met geld


Hoofdstuk 20

11,30-20,16: Chinese - door hem in het omgaan met geld

29-34: Engels - van hem als de zoon van David

 

 


Hoofdstuk 21

1-10: - Chinese - van hem als de zoon van David

1-11: Duits- door hem als Christus

28-32: Duits - door hem die er is voor iedereen

 

 


Hoofdstuk 22

24-40 - Engels - van hem als de zoon van David

24-40 - Nederlands – door hem als wetgever

 


Hoofdstuk 23

1-12: Nederlands - door hem in debat met theologen

 


Hoofdstuk 24

1-14 - Duits - als therapeut

37-44: Chinese - door hem als mens(enzoon)

42-44: Vietnamees - door hem als rechter

 


Hoofdstuk 25

 1-13: Engels + Engels - door hem als rechter

14-30: Duits – door hem als mens(enzoon)

14-30: Engels + Chinese - door hem als rechter

31-46: Duits + Russisch - door hem als rechter

35-36: Nederlands - door hem als rechter

 


Hoofdstuk 26

 3 - 4: Frans - als veroordeelde

   22:  Nederlands - als de verradene

14-25: Duits = Frans - Engels - als de verradene

31-35: Duits - als de verradene

  45ff -  Russisch - als de verradene

47-52: Duits - als Pazifist

69-72: Engels - als de door alle verlatene

69-75:Engels - als de door alle verlatene

 


Hoofdstuk 27

45-46 : Nederlands – als de door alle verlatene

 


Hoofdstuk 28

1-10: Duits - door hem die uit de dood is opgestaan

1ff: - Duits = Frans - door hem die uit de dood is opgestaan

5-6: Russisch - door hem die uit de dood is opgestaan

16-20: Nederlands + Hongaars + Hongaars- door hem die uit de dood is opgestaan

18-20: Engels - door hem die uit de dood is opgestaan