De grootste onder u - preek van  Antoine Rubbens op 27 okt 2017 over

 Mt 23,1-12 

Labels: Jezus en de Farizeeërs niet al te best boterde tussen...Jezus heeft het over de Farizeeën, maar zegt tegelijk dingen die in alle tijden te herkennen zijn zoals machtsmisbruik, ijdelheid, corruptie, hypocrisie, huichelarij. ...Jezus maakt een onderscheid tussen wat mensen leren en zeggen en wat ze doen....Tussen zijn en schijn drijft de wereld....Privileges scheiden ons af....; Jezus sprak over een nieuwe gemeenschap...

 

********

Hier binnenkort meer