De preken van deze talen zijn hier gelinkt
- momenteel met uitzondering van de Spaanse website

 

Hoofdstuk 1

 


Hoofdstuk 2

21-32: Vietnamees - door hem als Christus

 41-52: Duits - door hem als de Zoon van God

 


Hoofdstuk 3

 

 15...22   Duits + Duits - door hem als de Zoon van God

 


Hoofdstuk 4

 1-13: Nederlands - door hem als rechter

14-22 - Duits - door hem als de Zoon van God

16-22: Duits - door hem als prediker

29-30: Russisch - als de door alle verlatene

 


Hoofdstuk 5

12-16: Engels – als arts

27-32: Duits + Engels + EngelsEngels - der door hem die niemand uitsluit

 

 


Hoofdstuk 6

 1-11: Engels - door hem als mens(enzoon)

12-16: Vietnamees - als de verradene

27-36: Russisch + Portugees - als Pazifist

    36 - Duits - als therapeut

 


Hoofdstuk 7

 

36-50: Engels - door hem als Christus

36-50: Vietnamees - door hem die zonden en schuld vergeeft

 


Hoofdstuk 8

 

4-8: Duits - door hem als prediker

 


Hoofdstuk 9

28b-36: Portugees - door hem als de Zoon van God

51-56: Chinese - als een zwerver

51-56: Frans - door hem die niemand uitsluit

51-62: Duits + Pools- als een zwerver

57-58: Hongaars - als een zwerver

57-62: Hongaars  - als een zwerver

 


Hoofdstuk 10

 

38-42: Russisch - als therapeut

 


Hoofdstuk 11

1-3: Pools – door hem als bidder

2-4: Russisch – door hem als bidder

5-13: Chinese + Frans - door hem als bidder

15-26: Duits = Pools = Frans =Portugees  - door hem als beklaagde

29-32; : Chinese - door hem als mens(enzoon)

 


Hoofdstuk 12

 

13-21: Pools - door hem in het omgaan met geld

25-35: Duits - door hem als prediker

35-41: Hongaars - door hem als mens(enzoon)

39-48: Duits = Engels = Pools = Frans = Portugees - door hem als mens(enzoon)

42-43: Hongaars - door hem als rechter

43-53: Pools - als Pazifist

49-53: Pools = Frans - door hem als rechter

54-59: Pools = Portugees - door hem als prediker

 


Hoofdstuk 13

1-9: Portugees - door hem als rechter

 


Hoofdstuk 14

 

12-14 : Duits, Engels , Engels – door hem die er is voor iedereen

 

 


Hoofdstuk 15

1-10: Pools = Frans - door hem die zonden en schuld vergeeft

1-10: Chinese - door hem die niemand uitsluit

1-3, 11-32: Engels  door hem die zonden en schuld vergeeft

1-3, 11-32: Portugees - als therapeut

11-32: Russisch - door hem die niemand uitsluit

 


Hoofdstuk 16

19-31: Duits  + Hongaars + Frans - door hem in het omgaan met geld

19-31: Chinese - door hem als prediker

 


Hoofdstuk 17

 

11b: Duits - door hem als prediker

11-17: Duits - als arts

11-19: Duits = Engels = Pools = Frans + Portugees - door hem die er is voor iedereen

20-37: Chinese - door hem in debat met theologen

 


Hoofdstuk 18

1-18: Duits - door hem als rechter

10-14: Russisch - door hem als prediker

9-14: Nederlands - door hem die niemand uitsluit

15-17: Russisch - door hem die er is voor iedereen

18-34: Russisch - door hem in het omgaan met geld

34-43: Russisch - als therapeut

 


Hoofdstuk 19

 

1-10: Duits = Frans - door hem die er is voor iedereen

1-10: Duits - door hem die niemand uitsluit

   10: Hongaars – door hem die er is voor iedereen

39-48: Engels - door hem in debat met theologen

 


Hoofdstuk 20

 

 


Hoofdstuk 21

1-4: Hongaars - door hem in het omgaan met geld

36: Frans - door hem als mens(enzoon)

 


Hoofdstuk 22

1-6: Duits - als de verradene

47-53: Duits - als de verradene

54-62: Hongaars - als de door alle verlatene

66-72: Engels - door hem als beklaagde

 


Hoofdstuk 23

 

32-49: Hongaars - door hem die zonden en schuld vergeeft

33-49: Portugees - als veroordeelde

34:  Engels – door hem die zonden en schuld vergeeft

39-46: Portugees - door hem als bidder

 


Hoofdstuk 24

1-12: Chinese - door hem die uit de dood is opgestaan

13-35: Duits + Duits - door hem die uit de dood is opgestaan

25-38: Pools - door hem die uit de dood is opgestaan

36: Vietnamees - door hem die uit de dood is opgestaan

36b-48: Portugees - door hem die uit de dood is opgestaan