Christus zegt tegen een melaatse: Ik wil, word gereinigd! - preek van Ds. J.J. van Eckeveld op 10-9-2018 over

 
 
Labels: de nood van de melaatse; ... ik heb tegen God gezondigd? ...deze melaatse heeft van Jezus gehoord....; Heeft het Woord Gods, heeft de prediking dit in uw leven uitgewerkt?... een melaatse kwam en aanbad Hem,...  dit is wezenlijk voor het zaligmakende geloof: ik leer Hem aanbidden.

 

*************

Hier binnenkort meer