De preken van deze talen zijn hier gelinkt
- momenteel met uitzondering van de Spaanse website

 

Hoofdstuk 1

1-14: Engels – door hem als de Zoon van God

 


Hoofdstuk 2

 


Hoofdstuk 3

1-10: Duits - als therapeut

 


Hoofdstuk 4

 

19-26: Duits - door hem als bidder

46-52: Swahili - als arts

 


Hoofdstuk 5

 

17-30: Pools – door hem als de Zoon van God

 


Hoofdstuk 6

 

1-15 - Duits - als een zwerver

30-35: Duits - als therapeut

56-69: Russisch - door hem als Christus

60-69: Duits = Pools = Frans = PortugeesEngels - als de door alle verlatene

60-71: Chinese - als de door alle verlatene

 

 


Hoofdstuk 7

 


Hoofdstuk 8

1-11: Duits = Portugees + Chinese + Vietnamees - door hem die zonden en schuld vergeeft

3-11: Duits – door hem in debat met theologen

3-11: Duits -door hem als rechter

 


Hoofdstuk 9

1-17: Duits  + Chinese - als arts

 


Hoofdstuk 10

 


Hoofdstuk 11

1-16: Chinese - door hem als Christus

1-45: Russisch - door hem als de Zoon van God

1...53  Duits - door hem als Christus

5-13: Chinese - door hem als Christus

46-52: Duits - als veroordeelde

49-53: Frans - als veroordeelde

 


Hoofdstuk 12

20-24: Duits - als een zwerver

 44-50: Hongaars - door hem als de Zoon van God


Hoofdstuk 13

 1-17: Chinese - als de verradene

 3- 5: Engels - als de verradene

34-35: Duits - door hem als wetgever 


Hoofdstuk 14

 

15-27: Duits -door hem als wetgever

 


Hoofdstuk 15

 


Hoofdstuk 16

 


Hoofdstuk 17

 

 9-13: Vietnamees - door hem als bidder

14-26: Engels + Nederlands - door hem als bidder

20-21: Hongaars - door hem als bidder

 


Hoofdstuk 18

1-11: Pools + Hongaars - als de verradene

12-27: Vietnamees - als de door alle verlatene

1-19,42: Duits + Pools - als veroordeelde

33-38: Chinese - door hem als beklaagde

37-38: Vietnamees + Portugees - door hem als beklaagde

 


Hoofdstuk 19

18,1 - 19,42: Duits + Engels - als veroordeelde

   5:  Nederlands – als veroordeelde

 9-16: Vietnamees - als veroordeelde

12-16: Duits - door hem als beklaagde

20-21: Duits -door hem die uit de dood is opgestaan

 


Hoofdstuk 20

19-20: Pools + Duits - door hem die uit de dood is opgestaan

11-18: Duits - door hem die uit de dood is opgestaan

19-20: Engels = Frans = Duits = Portugees - door hem die uit de dood is opgestaan

19-31: Russisch + Russisch + Portugees - door hem die uit de dood is opgestaan

 


Hoofdstuk 21

1-14: Duits - door hem die uit de dood is opgestaan

1-15: Duits - door hem die uit de dood is opgestaan

1-15: Duits - door hem die zonden en schuld vergeeft