We tellen onze jaren "vóór" dan wel "na de geboorte van Christus" volgens de berekening van Dionysius Exiguus in het jaar 525. Het wordt betwist of hij daarbij zich daarbij in sommige opzichten heeft vergist, of verkeerde veronderstellingen heeft gedaan. Niettemin is dit tellen en opsommen van historische gebeurtenissen al bijna 1000 jaar zo effectief dat het, zoals bekend, nu over de hele wereld wordt gebruikt.
In ieder geval naderen we stilaan de jaren waarin het 2000 jaar geleden is dat Jezus volwassen discipelen om zich heen verzamelde, met hen zwierf door Galilea, Samaria en Judea en na ongeveer 3 jaar werd gearresteerd in Jeruzalem, veroordeeld en geëxecuteerd aan het kruis en daarna door zijn discipelen ervaren als de Verrezene.

In het evangelie van Matteüs staan ​​de laatste woorden van de verrezen Jezus
gericht aan zijn studenten - Grieks: Matthätai / in het Nederlands meestal vertaald als "discipelen" - en lees:


"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Ga daarom heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen
en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
en leer ze te doen wat ik je heb opgedragen!
En zie, ik ben altijd bij je, tot het einde van de wereld."


Het is bekend dat zijn studenten zijn opdracht uitvoerden en leraren werden, wiens studenten op hun beurt gekwalificeerd waren om leraren voor anderen te worden. Zo werd de boodschap van Jezus bekend. Mensen uit alle lagen van de bevolking ervoeren de waarheid van Jezus' woorden en vertrouwden ze. Ze lieten zichzelf en de meeste van hun kinderen dopen. Maar veel invloeden hebben ons ervan weerhouden dieper te graven in wat Jezus wil dat we van hem leren.


Deze website zal de komende jaren tot aan de jubilea gewijd zijn aan zijn onderwijs,
zoals ons is overgeleverd in de vier evangeliën.


De bovenstaande trefwoorden, wat we vandaag van Jezus kunnen leren, brengen je naar pagina's met zijn woorden uit de evangeliën en naar teksten die ze voor onze tijd uitleggen. In de regel zijn dit links naar preken en uiteenzettingen die al elders op internet zijn gepubliceerd.

Hieronder vind je de knop "Deelnemen". We nodigen christenen met andere talen uit om websites te maken met dezelfde lay-out en soortgelijke preekverwijzingen in hun taal, zodat we naar elkaar kunnen linken.

Als u bovenaan op de jaren 2030, 2031, 2032 en 2033 klikt, komt u op pagina's met de evenementen van die jaren waarvoor al plannen zijn.